Які білки плазми забезпечують транспорт ліпідів?

Предыдущая1234567891011Следующая

а) α1-глобуліни;

б) α2-макроглобуліни;

в) α2-гаптоглобуліни;

г) γ-глобуліни;

д) β-глобуліни.

  1. Фізіологічний зміст закону Франка-Старлінга:

а) збільшення сили скорочення серця при збільшенні об'єму крові, що притікає до нього;

б) збільшення сили скорочення серця при збільшенні тиску в аорті та легеневій артерії;

в) збільшення сили скорочення серця при зростанні частоти серцевих скорочень;

г) збільшення сили скорочення серця при зниженні артеріального тиску;

д) збільшення сили скорочення серця при зниженні частоти серцевих скорочень.

3. Артеріальний тиск при подразненні хеморецепторів судинних рефлексогенних зон:

а) знизиться;

б) підвищиться;

в) не зміниться.

4. Дихальні рухи повністю припиняються після перерізання спинного мозку на рівні:

а) верхніх шийних сегментів (вище С2);

б) нижніх шийних сегментів (нижче С4);

в) верхніх грудних сегментів;

г) нижніх грудних сегментів;

д) верхніх поперекових сегментів.

Які гормони шлунково-кишкового тракту гальмують моторику шлунка?

а) гастрин;

б) секретин;

в) шлунковий інгібуючий пептид;

г) мотилін;

д) соматостатин.

  1. Фізіологічна роль вітаміну U (S-метилметіоніну):

а) попереджує розвиток виразкової хвороби;

б) забезпечує синтез факторів згортання крові;

в) сприяє окисненню піровиноградної кислоти;

г) бере участь в утворенні РНК та ДНК;

д) підвищує проникність капілярів.

Яким чином натрійуретичний гормон впливає на транспорт натрію в нефроні?

а) збільшує реабсорбцію;

б) зменшує реабсорбцію;

в) посилює секрецію.


ВАРІАНТ № 25.

Теоретичне завдання:

1. Механізми вдиху та видиху. Роль дихальних м'язів, негативного плеврального тиску та еластичної тяги у вентиляції легенів.

2. Еволюція осморегулюючих механізмів. Будова та функції нирки ссавців.

3. За формулами Волинського розрахуйте належні величини систолічного, діастолічного та пульсового артеріального тиску у людей віком 25 та 45 років? Поясніть відмінності в отриманих даних.

Тестове завдання:

1. Вкажіть ознаки підвищеної активності системи кровотворення:

а) підвищений вміст зрілих форм еритроцитів;

б) високий рівень вмісту ретикулоцитів у периферійній крові;

в) збільшення вмісту сегментоядерних форм нейтрофілів;

г) збільшення вмісту паличкоядерних форм нейтрофілів.

  1. Рефлекс Даніні-Ашнера полягає в:

а) зміні сили скорочення серця при зміні вихідної довжини м'язових волокон;

б) зміні сили скорочення серця при зміні тиску в артеріальній системі;

в) зменшенні частоти серцевих скорочень при натисненні на очні яблука;г) збільшенні частоти серцевих скорочень при натисненні на очні яблука;

д) збільшенні сили серцевих скорочень при натисненні на очні яблука.

  1. Речовина, яка безпосередньо підвищує судинний тонус:

а) ацетилхолін;

б) ангіотензин ІІ;

в) аденозин;

г) ренин;

д) серотонін.

4. Вкажіть механізми форсованого видиху:

а) скорочення внутрішніх міжреберних м'язів;

б) скороченням м'язів живота;

в) скорочення зовнішніх міжреберних м'язів;

г) скорочення грудино-ключично-соскоподібних м'язів;

д) скорочення діафрагми.

  1. Секрецію соляної кислоти в шлунку гальмують:

а) гастрин;

б) секретин;

в) соматостатин;

г) гістамін;

д) парасимпатичні впливи.

  1. Фізіологічна роль вітаміну В1 (тіаміну):

а) підсилює утворення жирів з вуглеводів;

б) стимулює моторику шлунково-кишкового тракту;

в) підвищує активність парасимпатичної нервової системи;

г) стимулює еритропоез і лімфопоез;

д) гальмує розвиток експериментального атеросклерозу.

  1. Ренин виробляється в:

а) юкстагломерулярному апараті;

б) петлі Генле;

в) клубочках;

г) збірних трубках.


ВАРІАНТ № 26.

Теоретичне завдання:

1. Методи дослідження зовнішнього дихання. Вентиляційні об'єми легенів.

2. Вікові особливості процесу травлення.

3. Виходячи з кількості калорій, що ви споживаєте за добу, визначте на скільки ви схуднете за тиждень голодування, якщо енерговитрати організму залишаться на тому ж рівні.

Тестове завдання:

1. Визначте групу крові, якщо при додаванні крові до стандартної сироватки відбулась аглютинація в ІІ та ІІІ групах крові:

а) перша;

б) друга;

в) третя;

г) четверта;

д) помилка визначення.

  1. Інотропний ефект у діяльності серця - це зміни:

а) провідності міокарда;

б) сили скорочень;

в) збудливості міокарда;

г) частоти серцевих скорочень;

д) тонусу міокарда.

  1. Тонус периферичних судин знижується під впливом:

а) вазопресину;

б) ангіотензину ІІ;

в) ацетилхоліну;

г) ренину;

д) гістаміну.


1553430751620875.html
1553490736552388.html
    PR.RU™